השפע

מדוע נבראת לעולם הזה ולא לעולם מלא בשפע ובאין סוף שמכל התענוגים המובטחים מראש? חפש בכל חנות ספרים ולא בטוח תמצא תשובה. עד שאני לא הגעתי אל בני ברוך לא מצאתי.

שפע

אדם תשוש וקרוע בגד מדדה מול פתח מסעדה יוקרתית בלב מרכז העיר היוקרתית בעולם, הוא לא אכל ולא שתה זה כמה ימים ולמעשה רק עתה הצליח לצאת מסבך יער קשה בדרך מסתורית וניצל .

לא עבר רגע ולפתע מפתח המסעדה נעמד מולו אדם לבוש חליפה מחוייטת היטב ואומר לו כי מאור מאוד חשוב לו שייכנס למסעדה ויאכל וישתה כאוות נפשו וללא תשלום כלל.

תמונה אחרת: אדם הנראה מחוייט ונעים סבר ובריא מאוד, פוסע מול אותה מסעדה, ולפתע המסעדן הידוע יוצא אליו ומציע לו לאכול ולשתות כאוות נפשו מכל המסעדה ללא עלות כלל.

תוכלו לתאר כיצד זה הראשון שיצא מסבך היער, כמה אכל וכמה שתה וכמה היה להוט לקחת מהר ומהכל לפיו? לעומת זה השני, שבמקרה עבר ליד המסעדה כשאינו רעב וצמא במיוחד וכשמציאים לו להכנס, תוכלו לתאר ההבדלים בצורת ההשתוקקות לאוכל ובצורת האכילה ובחפזון כלפי הצעת המסעדן של הראשון, מול השני, לאוכל?

ובכן, כיצד כל זה בא ללמדינו לעניין האדם ומדוע נולד לעולם זה? הנה: הכח העליון יצר את כל הבריאה אך למענו של הנברא ולהנאתו.  אך כדי שהנברא יהנה מכל השפע שהוכן לו ומראש, הוא צריך לגלות רעב והשתוקקות לאותו שפע שללא גבולות.

אם היינו ניצבים מול התענוגים העצומים שברא לנו הבורא אך ללא רצון והשתוקקות ורעב וצמאונות אליו, ההנאה היתה נפגמת ממש משום שלא היה לנו רצון אליו ממש. אך כשנבוא ונתקדם ונתקרב אל כל השפע שברא מתוך יגיעה ורעב ורצון והשתוקקויות אדירות, הרי כי עוצמת ההנאה תהיה פי כמה וכמה וכמה יותר גדולה ועצומה!

אתה צריך להשתוקק ולרצות ולדרוש את התענוגים המובטחים, אך רק לאחר שעברת מסלול הנקרא העולם הזה,  ולבנות חסרון אליהם, ממש לרצות אותם, כי אז כשתרגישם, הנאתך תהיה לפחות כמו זה. שחילץ עצמו מהיער ולא כמו זה שבמקרה עבר מול מסעדה כשאינו רעב או צמא במיוחד! אז חשבת איך בפעם תתנהג כשתעבור ליד  מסעדן שיוצא פתאום אליך ממסעדה?